mt-0270-slide-1.jpg

O mnie

Urodziłem się 14.VII.1957 r. w Jaśle. Jestem żonaty, mam cztery córki.

Edukacja akademicka i zawodowa

 • 1992 - drugi stopień specjalizacji w zakresie Chirurgii Onkologicznej /Centrum Onkologii w Warszawie
 • 1990 - stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie chirurgii, Śląska Akademia Medyczna, Katowice /tytuł dyzertacji „Próba ustalenia i analiza przyczyn opóźniających rozpoznanie raka żołądka” - prom. Prof. dr hab. med. M. Martula
 • 1990 - drugi stopień specjalizacji w zakresie Chirurgi Ogólnej
 • 1986 - pierwszy stopień specjalizacji w zakresie Chirurgii Ogólnej
 • 1983 - Dyplom Lekarza
 • 1977-1983 - studia lekarskie na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie (obecnie Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – UJCM);

Zajmowane stanowiska zawodowe:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

 • 2014 - kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • 2007-2014 - z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
 • 2003-2007 - starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • 2001-2003 - p.o. Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

Towarzystwo Chirurgów Polskich

 • 2019-2021 - Przewodniczący Podkarpackiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich

ZOZ w Brzozowie/Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

 • 1999-2001 - Konsultant Regionalny w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej dla woj. Podkarpackiego
 • 1990-2000 - z-ca Ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej
 • 1992-1996 - p.o. Lekarza Naczelnego
 • 1988-1990 - p.o. Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej
 • 1986-1990 - asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej
 • 1983-1986 - młodszy asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej

Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krośnie z zakresu onkologii, nr A-0131-36/12

Zagraniczne szkolenia naukowe

 • 2016 - Hernia Repair Surgery Workshop. Saint Pierre University Hospital Brussels,Belgium
 • 2013 - University Clinical Hospital Center Zagreb, Croatia
 • 1999 - National Cancer Institute, Tokyo, Japan
 • 1994 - Ochsner Clinic, New Orleans, USA

Dorobek naukowy:

Ponad 60 publikacji w polskim oraz zagranicznym piśmiennictwie medycznym, aktywne uczestnictwo w licznych kongresach i zjazdach naukowych w Polsce oraz zagranicą.

Osiągnięcia:

Chirurg Roku Województwa Podkarpackiego 2023 - Konkurs Hipokrates 2023
Kierownik specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej 6 lekarzy.

Działalność społeczna

W latach 1997-2001 poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji. Wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle.