mt-0270-slide-1.jpg

Publikacje

 • S. Lang, Sz. Niemiec „Pęknięcie tętniaka piersiowego odcinka aorty z przebiciem do przełyku”
  Wiadomości Lekarskie, 1985, 37, 5, 365-366
 • S. Buczek, Sz. Niemiec „Mięśniako – mięsak uchyłka Meckela”
  Przegląd lekarski, 1986, 43 387-388
 • Sz. Niemiec, J. Oberc, A. Hajduk „Pięć przypadków tłuszczako – mięsaka gruczołu piersiowego u kobiet”
  Wiadomości lekarskie, 1986, 39, 910-914
 • J. Żarów, Sz. Niemiec, J. Hejnar „Uszkodzenia cewki moczowej w następstwie urazów podczas pracy w gospodarstwie rolnym”
  Medycyna Wiejska, 1986, 21, 3, 166-168
 • Sz. Niemiec „Olbrzymia limfatyczna torbiel śledziony”
  Wiadomości lekarskie, 1986, 39, 902-904
 • Sz. Niemiec, J. Żarów „Przepuklina w linii półksiężycowatej Spigela”
  Wiadomości lekarskie, 1987, 40, 627-628
 • Sz. Niemiec „Rak żołądka wśród chorych pochodzących ze środowiska wiejskiego”
  Medycyna wiejska, 1989, 24, 18-23
 • Z. Kubas, Sz. Niemiec „Zastosowanie arterializowanego płata skroniowo-czołowego w leczeniu wysokozaawansowanych postaci raka skóry twarzy”
  Wiadomości lekarskie, 1989, 42, 260-262
 • Z. Kubas, Sz. Niemiec „Wykorzystanie płatów skórno-tłuszczowych w leczeniu zaawansowanych nowotworów twarzy”
  Polski Przegląd Chirurgiczny, 1990, 62, 1024-1027
 • Sz. Niemiec „Współistnienie rakowiaka żołądka z mięśniakiem gładkokomórkowym”
  Wiadomości lekarskie, 1990, 43, 1083-1086
 • Sz. Niemiec „Diagnostyka raka odbytnicy – problem dla lekarza rejonowego”
  Medycyna Wiejska, 1990, 25, 209-215
 • Z. Kubas, Sz. Niemiec, M. Jońca, J. Oberc, J. Pitera, R. Waszczuk, J. Wilk „Ocena badania przesiewowego w oparciu o badanie palpacyjne w wykrywaniu guzów sutka u kobiet”
  Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Poznań, IX 1990
 • Sz. Niemiec „Analiza przyczyn opóźniających rozpoznanie raka żołądka”
  Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych, Śląska Akademia Nauk, Katowice 1990
 • Sz. Niemiec „Możliwości radykalnego leczenia chorych z rakiem sutka”
  Przegląd Lekarski”, 1991, 48, 686-688
 • Sz. Niemiec„Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w diagnostyce nowotworów przewodu pokarmowego”
  VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej, Lublin, 25-26. IX.1992
 • Sz. Niemiec, J. Żarów „Wzrost częstości zachorowań na raka tarczycy – czy problem tylko ekologiczny?”
  I Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna MRA, Brzozów, 2-4 X 1992
 • Sz. Niemiec, J. Żarów „Wartość badania klinicznego w rozpoznawaniu raka gruczołu krokowego”
  Medycyna Wiejska, 1993, 28, 11-15
 • Sz. Niemiec „Taktyka postępowania chirurgicznego u chorych z rakiem wargi”
  Polski Przegląd Chirurgiczny, 1993, 65, 1, 47
 • Sz. Niemiec „Trudności rekonstrukcyjne po leczeniu radykalnym nowotworów złośliwych okolicy głowy”
  IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Warszawa, XI, 1993
 • Sz. Niemiec, J. Długosz „Przyczyny utrzymującej się limfadenomegalii rozpoznawane przy pomocy chirurgicznej biopsji zmienionych węzłów chłonnych”
  Medycyna wiejska, 1993, 28, 187-192
 • Sz. Niemiec„Zabiegi odtwórcze w leczeniu chorych z rakiem wargi”
  XVI Kongres Sekcji Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Kraków, 19-20.V.1994
 • Sz. Niemiec, J. Węgrzyn, J. Oberc „Ocena limfangiektomii w leczeniu przerzutów nowotworowych do regionalnych węzłów chłonnych”
  Sympozjum Polskiego Towarzystwa Onkologicznego „Przerzuty nowotworowe – nowe koncepcje i kontrowersje” Kraków, 16-17.VI.1994
 • J. Żarów, Sz. Niemiec „Przezodbytnicza biopsja TRU-CUT w rozpoznawaniu raka gruczołu krokowego”
  XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego Kraków, 1-3.IX.1994
 • Sz. Niemiec „Rak żołądka w rejonie Podkarpacie – rzeczywista możliwość leczenia radykalnego”
  VI Kongres polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Kraków, 18-21.IX.1994
 • Sz. Niemiec „Observation on Gastric Cancer in the South-East Region of Poland – Real Possibilities of Radical Treatment”
  The 10th World Congresses of Gastroenterology Los Angeles, USA, 2-7 October 1994
 • Sz. Niemiec, J. Żarów „Ocena zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie krośnieńskim w latach 1978-1994”
  IV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów, 7-10.X.1995
 • J. Żarów, Sz. Niemiec "Progress and Controversies in Oncological Urology IV (PACIOU IV), Recent advances in prostate cancer and BPH"
  De Doelen, Rotterdam, The Netherlands, 11-13 April 1996
 • Sz. Niemiec, T. Majsak, G. Miller „Próba skojarzonego leczenia regionalną chemioterapią dotętniczą i napromieniowaniem wysokozaawansowanych nowotworów złośliwych regionu głowy”
  X Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Sekcji Radioterapii Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Radioterapia Nowotworów Głowy i Szyi – nowe koncepcje i kontrowersje Kraków, 18-20. IV.1996
 • Sz. Niemiec, J. Żarów „Definitywne nadpęcherzowe odprowadzenie moczu w nowotworach złośliwych narządów miednicy”
  XXVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego Poznań, 26-28.IX.1996
 • Sz. Niemiec, J. Żarów „Ocena częstotliwości i występowania niekorzystnych czynników rokowniczych u chorych operowanych z powodu raka nerki, celem ustalenia wskazań do adjuwantowej terapii”
  XXVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego Poznań, 26-28.IX.1996
 • Sz. Niemiec, J. Żarów „Radykalna cystoprostatectomia z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu, sposobem Brickera, w zaawansowanym raku pęcherza moczowego ze śródoperacyjnym barwieniemwęzłów chłonnych miednicznych”.
  XXX Jubileuszowy Kongres Naukowy PTU Łódź Urologia Polska, 15-17.VI.2000/53/2a suplement s.184
 • Sz. Niemiec, M. Barański „Olbrzymi śródbrzuszny guz seminowa spermatocyticum”
  II Polsko – Ukraińskie Sympozjum Urologicznego Wrocław-Rzeszów-Lwów, 14-14.IX.2001
 • Z. Sanocki, Sz. Niemiec, D. Różycki, J. Gawior „Urazowe oskalpowanie głowy – opis przypadku”
  Medycyna Ogólna, 2002,8/XXXVII/, 1, str. 77-80
 • Sz. Niemiec, L. Fliszkiewicz „Rak zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych w grupie chorych operowanych operowanych z objawową kamicą żółciową”
  IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Współczesna Onkologia, suplement II PO 29, str. 67 Kielce, 22-24.V.2003
 • Sz. Niemiec, M. Wesecki „Ocena niekorzystnych czynników rokowniczych u pacjentów operowanych z powodu raka jelita grubego”
  IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Współczesna Onkologia, suplement II, PO 36, str. 70 Kielce, 22-24.V.2003
 • Sz. Niemiec, M. Barański, L. Fliszkiewicz „Naczyniak jamisty lewego nadnercza – prezentacja przypadku”
  Współczesna Onkologia, suplement II, PO 38, str. 71 IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Kielce, 22-24.V.2003
 • W. Nowak, Sz. Niemiec, L. Fliszkiewicz „Operacje przepukliny pachwinowej metodą PHS. Obserwacje własne”
  Medycyna Ogólna, 2003, 9, /XXXVIII/, 3 str. 227-232
 • Sz. Niemiec „Zabiegi rekonstrukcyjne w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe okolicy głowy”
  Współczesna Onkologia. Vol. 8;3/ suplement 1/2004, A45, str. 40 X Jubileuszowy Zjazd Chirurgii Onkologicznej Zakopane, 13-15.V.2004
 • M. Wesecki, Sz. Niemiec, L. Fliszkiewicz „Nowotwory zrębu przewodu pokarmowego /GIST/ - prezentacja leczonych chorych”
  X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
 • M. Wesecki, Sz. Niemiec, L. Fliszkiewicz „Pierwotny czerniak jelita cienkiego”
  Współczesna Onkologia Vol. 8:3/suplement 1/2004, C29, str. 77 X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Zakopane, 13-15.V.2004
 • Sz. Niemiec, M. Wesecki „Ocena chirurgicznego Leczenia raka żołądka i trzustki w wieku starczym”
  Materiały zjazdowe, streszczenia, str. 152,/C-9? VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Warszawa, 6-9.X.2004
 • T. Kortylewski, , P.M. Lewicki, R. Sapuła, J. Pilecki, M. Biss - Mierzwińska, P. Małek, Z. Kozdronkiewicz, W. Chechliński, Z. Szydłowski, W. Kozłowski, T. Klęba, Sz. Niemiec, M. Wesecki „Guzy stronalne przewodu pokarmowego w materiale klinicznym oddziałów chirurgicznych województwa podkarpackiego w latach 2000-2004”
  Polski Przegląd Chirurgiczny, nr 3, 2006, 245-256
 • Sz. Niemiec, M. Wesecki „Mięsaki zaotrzewnowe w materiale własnym”
  Nowotwory, vol. 57, suplement 2.38 XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Wisła, 17-19.V.2007
 • M. Wesecki, Sz. Niemiec „Olbrzymi naczyniak jamisty sieci większej – prezentacja przypadku”
  Nowotwory, vol. 57, suplement 2.46 XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Wisła, 17-19.V.2007
 • Sz. Niemiec, M. Wesecki„Przerzut czerniaka łożyska paznokcia do żołądka z objawami krwawienia – prezentacja przypadku”
  Nowotwory, vol. 58, suplement 2.36 XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgi Onkologicznej Bydgoszcz, 15-17.V.2008
 • Sz. Niemiec, M. Wesecki „Współistnienie olbrzymiego wola tarczycy z przerzutem raka płaskonabłonkowego do węzłów chłonnych szyi”
  Nowotwory, vol. 58, suplement 2.46 Bydgoszcz, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
 • M. Wesecki, D. Radziuk, Sz. Niemiec, D. Waniczek, Z. Lorenc „Wapniejący włókniak kreski jelita cienkiego u 27 -letniego mężczyzny – opis przypadku”
  Polski Przegląd Chirurgiczny 2014, 86, 9, 436 - 439
 • M. Wesecki, Sz. Niemiec, D. Radziuk, D.Waniczek, Z. Lorenc „Pierwotny rak dwunastnicy – opis przypadku”
  Polski Przegląd Chirurgiczny 214, 86, 11, 540-543
 • Sz. Niemiec, L. Fliszkiewicz, Z. Cetnar – Sokołowska „Operacje paliatywne w leczeniu chorych na nowotwory przewodu pokarmowego – problem nadal aktualny”
  Poznań, XXI Zjazd Polskiego Chirurgii Onkologicznej, 21-23.V.2015
 • P.Szudy,Sz.Niemiec „Mięśniakomięsak gładkokomórkowy dwunastnicy-opis przypadku.”
  Nowotwory,tom 66,suplement 1,26.XXII Zjazd PTCHO,Kraków 16-17.09.2016 r.
 • Sz.Niemiec „Rak kolczystokomórkowy przedsionka nosa-prezentacja przypadku.”
  Nowotwory,tom 66,suplement 1,32.XXII Zjazd PTCHO,Kraków 16-17.09.2016 r.
 • Sz. Niemiec, Z. Cetnar-Sokołowska,L.Fliszkiewicz „Ocena leczenia raka trzustki w powiatowym oddziale chirurgii- własne doświadczenia”
  68 Kongres T. CH. P. 27-30 września 2017 Kraków./Sesja plakatowa/
 • Sz. Niemiec, D.Radziuk , M. Wesecki „Olbrzymie ropnie przestrzeni pozaotrzewnowej-prezentacja przypadków.”
  68 Kongres T. CH. P. 27-30 września 2017 Kraków./Sesja plakatowa/
 • Antoni M.Szczepanik, Szymon Niemiec „Chirurgia onkologiczna w województwie podkarpackim”
  25 lat Polskiego towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.Redator wydania Arkadiusz Jeziorski.Via Medica Gdańsk 2019.s.101-104.
 • Sz.Niemiec, M.Skałba "Mikrobiologiczna analiza ran po operacjach raka jelita grubego jako podstawa polityki antybiotykowej w szpitalu."
  Nowotwory.Journal of Oncology.tom 69.Suplemet 1.s.38.Rok 2019.XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.Warszawa 1618 maja 2019 roku
 • Szymon Niemiec, Krzysztof Zwoliński „Giant postraumatic hernia with 60 years of history-case report”
  48 th World Congress of Surgery.Kraków,Poland 11-15 August 2019.Congress handbook,75
 • Szymon Niemiec „Limberg flap in the management of pilonidal sinus disease:own observation”
  48 th World Congress of Surgery.Kraków,Poland 11-15 August 2019.Congress handbook,192
 • Monika Skałba, Szymon Niemiec „Microbiological analysis of surgical site infections in selected surgical procedures in the surgical ward.”
  48 th World Congress of Surgery.Kraków,Poland 11-15 August 2019.Congress handbook,192
 • Monika Skałba, Szymon Niemiec „Analiza patogenów alarmowych izolowanych u pacjentów operowanych z powodu choroby nowotworowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w latach 2017–2019.”
  XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ.Kraków,11-12.09.2020 Streszczenia. Nowotwory 2020, tom 5, suplement,9.
 • Paweł Szudy, Szymon Niemiec, Andrzej Guzik „Synchroniczne występowanie raka jasnokomórkowego oraz raka brodawkowatego w tej samej nerce u pacjenta po uprzednim przeszczepie nerki przeciwnej i w trakcie immunosupresji – opis przypadku.”
  XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ .Kraków 11-12.09.2020.Streszczenia Nowotwory 2020, tom 5, suplement,9.
 • M. Borek,Sz. Niemiec „Przegląd leczonych przypadków perforacji przewodu pokarmowego w latach 2014-2019 w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.”
  70.Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich.Toruń.15-18.09.2021.P.5.05
 • P. Szudy Sz. Niemiec „Nefrektomie w materiale Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w latach 2014-2019.”
  70.Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich.Toruń.15-18.09.2021.P6.12
 • Sz. Niemiec „Cysto-gastrostomia sposobem Jurasza w leczeniu rzekomych torbieli Trzustki-czy jest nadal miejsce naten zabieg w erze minimalnie inwazyjnej chirurgii?”
  70.Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich.Toruń.15-18.09.P3.02
 • Sz. Niemiec, P. Szudy „Guz nerki wskazaniem do nefrectomii”
  XXIX Zjazd PTCHO,Wrocław,18-20 maja 2023 r. (SubID: 63211201444)
 • Szymon Niemiec „Spojrzenie na leczenie chirurgiczne choroby wrzodowej żołądka i 12-cy w okresie ostatnich 15 lat w materiale Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.”
  71. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. 20-23 września 2023 r. Wrocław